Regulamin

§ 1.PODSTAWOWE DEFINICJE

 1. Stroną wykonującą usługę zakupu oraz transportu towarów zawartych w ofercie wybranego sklepu IKEA zwanym dalej USŁUGODAWCĄ jest firma pod nazwą CHEM-TEST-PT z siedzibą w Łęgajnach.
 2. Stroną zamawiającą zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM jest każda osoba lub firma która zleci usługę zakupu oraz transportu towarów zawartych w ofercie wybranego sklepu IKEA.

§ 2.POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Warunkiem wykonania usługi jest sporządzenie przez ZAMAWIAJACEGO zamówienia za pośrednictwem strony internetowej www.ikea.pl w formie listy zakupów PDF oraz dostarczenie jej do USŁUGODAWCY poprzez przesłanie e-mailem na biuro@transolsztyn.pl lub formularzem przesyłania listy na stronie www oraz akceptacja Regulaminu i innych warunków świadczenia usługi.
 2. Informacje oraz przykładowy cennik umieszczony na stronie internetowej www. traktować należy jako zaproszenie do składania zapytania na wykonanie usługi transportowej. Cena usługi jest uzależniona od kilku czynników: ilości produktów, wartości produktów, gabarytów oraz miejsca dostarczenia. Cennik umieszczony na stronie internetowej transolsztyn.pl jest cennikiem orientacyjnym i nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego.
 3. Przedmiotem transakcji jest usługa wykonania zakupów w imieniu ZAMAWIAJĄCEGO w wybranym sklepie IKEA wraz z usługą transportową do miejsca wskazanego w zamówieniu.
 4. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem strony internetowej można składać 24 godziny na dobę. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 17.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 5. Oferta usługowa jest ważna wtedy gdy na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail trafi informacja zwrotna od USŁUGODAWCY potwierdzająca dostępność towaru oraz cenę realizacji usługi. Zamówienie będzie przyjęte do realizacji gdy ZAMAWIAJĄCY zgodzi się na ofertę cenową, którą otrzymał w odpowiedzi wysyłając e-mail z potwierdzeniem zamówienia.
 6. Modyfikacja lub całkowita rezygnacja z zamówienia jest możliwa maksymalnie DO GODZINY 15 DNIA POPRZEDZAJĄCEGO wyznaczony terminem zakupu towaru.
 7. Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność produktu w wybranym sklepie IKEA. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem ZAMAWIAJĄCY jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. ZAMAWIAJĄCY ma 1 (jeden) dzień na podjęcie decyzji i złożenie zamówienia. Po przekroczeniu tego terminu, brak decyzji ZAMAWIAJĄCEGO jest równoznaczny z realizacją tylko dostępnych towarów z dostarczonej USŁUGODAWCY listy zakupów.
 8. Miejsce w transporcie jest ograniczone w związku z tym realizacja zamówienia uzależniona jest od kolejności wpłynięcia potwierdzenia zamówienia do USŁUGODAWCY.
 9. USŁUGODAWCA nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia losowe oraz siłę wyższą, które uniemożliwiły realizację zlecenia.
 10. Rachunek dla ZAMAWIAJĄCEGO stanowi oryginalny paragon z wybranego sklepu IKEA lub faktura VAT (niezbędne przesłanie wraz z zamówieniem danych do faktury) oraz paragon lub faktura VAT (niezbędne przesłanie wraz z zamówieniem danych do faktury)za wykonaną usługę USŁUGODAWCY.

§ 3.WARUNKI DOSTAWY TOWARU I PŁATNOŚCI

 1. USŁUGODAWCA dołoży wszelkich starań, aby czas realizacji zlecenia był jak najkrótszy. Na czas realizacji zlecenia bezpośredni wpływ ma dostępność produktu, czas kompletowania przesyłki, czas dostarczenia przesyłki do ZAMAWIAJĄCEGO.
 2. USŁUGODAWCA nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez ZAMAWIAJĄCEGO w formularzu zamówienia, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki. Koszty związane z dokonaną przesyłką ponosi ZAMAWIAJĄCY.
 3. Za swoje zakupy i usługę ZAMAWIAJĄCY płaci Kierowcy dostarczającemu przesyłkę przy odbiorze.
 4. Z chwilą dokonania płatności, odbioru rachunku i towaru na USŁUGODAWCA przechodzi prawo własności produktu oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
 5. USŁUGODAWCA zobowiązany jest do sprawdzenia przesyłki, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu w obecności osoby ją dostarczającej. W przypadku uszkodzenia towaru w transporcie, wartość uszkodzonego towaru zostanie odliczona, a nowy towar zostanie dostarczony najbliższym możliwym transportem.
 6. Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących oferty udziela USŁUGODAWCA pod numerem telefonu lub adresem e-mail dostępnym w zakładce KONTAKT
 7. ZAMAWIAJĄCY w wyznaczonym dniu dostawy zobowiązuje się do samodzielnego wniesienia lub zorganizowania osób potrzebnych do wniesienia. Wnoszenie zakupów o łącznej wadze powyżej 30kg jest usługą zamawianą i opłacaną dodatkowo. Kierowca nie wnosi zamówienia, jeżeli usługa wniesienia nie została wcześniej zamówiona.
 8. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się być dostępny pod telefonem podanym w zamówieniu w ustalonym terminie dostawy.
 9. Dostawa zamówienia do ZAMAWIAJĄCEGO realizowania jest do 3 dni od wyznaczonego dnia realizacji usługi zakupu w godzinach 7-22.

§ 4.WARUNKI GWARANCJI, ZWROTY

 1. Wszystkie towary dostarczane przez USŁUGODAWCĘ posiadają gwarancję producenta, podstawą reklamacji u producenta stanowi oryginalny paragon ze sklepu lub faktura VAT ze sklepu.
 2. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone na stronie internetowej producenta.
 3. Zwrot towaru przez ZAMAWIAJĄCEGO do Sprzedawcy jakim jest IKEA za pośrednictwem USŁUGODAWCY jest objęty opłatą w wysokości 10% wartości zwracanego towaru.
 4. Reklamacyjny zwrot towaru (wynikający z wad towaru z winy sprzedawcy jakim jest IKEA) przez ZAMAWIAJĄCEGO do Sprzedawcy jakim jest IKEA za pośrednictwem USŁUGODAWCY jest bezpłatny.
 5. Za towar uszkodzony w transporcie USŁUGODAWCA odlicza jego wartość przy dostawie i wymienia wadliwy towar w najbliższym możliwym terminie.
 6. USŁUGODAWCA nie jest sprzedawcą towaru a jedynie dokonuje zakupu w imieniu ZAMAWIAJĄCEGO.

§ 5.OCHRONA DANYCH

 1. Dane osobowe ZAMAWIAJĄCEGO będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia.

§ 6.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. USŁUGODAWCA zastrzega sobie prawo do wprowadzenia oraz odwołania ofert promocyjnych.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego.

Regulamin promocji „Zbieramy i na siódme zakupy rabat mamy”